Afdrukken

Belastbaarheidsadvies

Overbelasting is de oorzaak van vrijwel alle klachten. We richten ons op het optimaal houden en het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Afdrukken

Instrumentele behandeling

Iedereen met nagel- en/of huidproblemen die zijn voeten niet meer zelf kan verzorgen, kan terecht voor een behandeling bij Roessingh to go! voor een instrumentele behandeling door pedicure of podotherapeut.

Afdrukken

Loopanalyse

Een onderdeel van het algehele onderzoek is de loopanalyse, waarbij er gekeken naar de afwikkeling van de voeten en hoe de rest van het lichaam zich voortbeweegt. Met een krachtenplatform en video-analyse kan in kaart worden gebracht hoe de krachten werken tijdens het lopen. Met een drukmeetplaat kunnen drukken en impulsen onder de voet worden gemeten en kan de manier van afwikkelen zichtbaar worden gemaakt.

Afdrukken

Mobilisatie

Blokkades in de voet kunnen met behulp van manipulatietechnieken worden opgeheven. Deze mobilisaties zijn een belangrijke ondersteuning van andere therapieën, zoals taping of zooltherapie.