Orthopedische maatschoenen

Wanneer een confectieschoen niet meer voldoet zijn maatschoenen een oplossing. Vorm en functie worden in overleg met alle betrokkenen bepaald. Deze kunnen variëren van verbandschoenen tot individueel aangemeten schoenen.