Mobilisatie

Blokkades in de voet kunnen met behulp van manipulatietechnieken worden opgeheven. Deze mobilisaties zijn een belangrijke ondersteuning van andere therapieën, zoals taping of zooltherapie.